Knihovna Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy JABOK Praha

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. Půjčujeme knihy, časopisy zaměřené na sociální práci.