Sbor Jednoty bratrské v Dobřívi

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.