Sbor Jednoty bratrské v Chocni

Sbor zřizuje rodinné centrum, pořádá aktivity pro děti, mládež a rodiny.