Sbor Jednoty bratrské v Liberci

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.