Sbor Jednoty bratrské v Turnově

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.