Budějovicko - Sever

Koordinace práce obcí v oblasti cestovního ruchu, dopravy, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje i sociální infrastruktury.