Českomoravské sdružení pro zemní plyn

Podpora společných zájmů členů sdružení při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu s důrazem na poskytování služeb.