INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, Regionální

Provoz organizace sdružující města a obce.