Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

Poskytování pomoci nevidomým a slabozrakým dětem. Nabídka učebnic v Braillově písmu, podpora integrovaně vzdělávaných dětí, jejich učitelů i rodičů.