Masorti Česká republika o.s.

Pořádání šabatových bohoslužeb. Nabídka kurzů základů judaismu a hebrejštiny.