Obec Kobylí (Technické služby)

  • Údržba movitého majetku,
  • údržba nemovitého majetku,
  • udržování zeleně včetně výsadby zeleně v intravilánu obce,
  • úklid veřejných prostor,
  • čištění a údržba komunikací,
  • svoz odpadů,
  • likvidace, popřípadě spoluúčast na likvidaci mimořádných událostí ...