Česká elektrotechnická společnost

Přispíváme k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity v oboru. Podporujeme rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráci mezi odborníky.