Farní obec Starokatolické církve pro věřící anglického jazyka v Praze

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v anglickém jazyce.

Paťanka 2614/11b, Praha-Dejvice