SDG (Karel Švancara)

Sdružování dětí, mládeže a dospělých osob za účelem podpory a rozvoje moderního tanečního umění a jeho šíření směrem k veřejnosti.