Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Společnost umožňuje nevidomým a zrakově postiženým lidem absolvovat kurzy pracovní rehabilitace s následným pracovním uplatněním.