Společnost pro uchování a rozvíjení dějinného odkazu Jednoty bratrské

Zabýváme se výzkumem historie a učením o Jednotě bratrské.