Vlastimil Novák

Správa městských a obecních lesů, chov tetřeva hlušce a tetřívka obecného.