Církevní sbor ECAV v Brně

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.