Ambulance pro klinickou onkologii (Nemocnice Písek, a.s.)

Provozujeme ambulanci pro klinickou onkologii. Provádíme léčbu nemocných s prokázaným zhoubným nádorovým onemocněním.