Rehabilitační oddělení (Nemocnice s poliklinikou Semily)

Poskytování rehabilitačních služeb. Jedná se především o nácvik lokomoce, nácvik chůze s lokomočními pomůckami, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy.