Léčebna pro dlouhodobě nemocné (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Léčebna poskytuje komplexní léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči pro chronicky nemocné převážně geriatrického věku, kteří vyžadují dlouhodobou péči.