Oddělení následné péče (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Poskytování ošetřovatelsko - rehabilitační péče v rámci doléčení a rekonvalescence pacientů po prodělaném akutním onemocnění.