Rehabilitační oddělení (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Zajišťujeme intenzivní rehabilitační léčbu osob s pohybovou poruchou po stabilizaci akutního stavu.