Kardiochirurgie (Nemocnice Na Homolce)

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty s kardiovaskulárními chorobami.