Kardiochirurgie (Nemocnice Na Homolce)

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty s kardiovaskulárními chorobami.

Roentgenova 37/2, Praha-Motol