Doc. MVDr. František Jelínek, CSc.

Histopatologické vyšetřování orgánů zvířat.