Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené (MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené)

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené. Součástí je školní jídelna a školní družina. Pro děti ze vzdálenějších míst se nabízí možnost ubytování na internátu.

Riegrova 1812/1, České Budějovice-České Budějovice 3