Ambulance pro léčbu chronické bolesti (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Léčba bolesti onkologicky nemocných a závažných neonkologických chronických bolestivých stavů.