Radiodiagnostické oddělení (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Provoz radiodiagnostického oddělení.