Dětská diabetologická ambulance (Nemocnice Písek, a.s.)

Provozujeme dětskou diabetologickou ambulanci. Zajišťujeme komplexní péči dětem od narození do 19 let s diabetem.