Endoskopická ambulance (Úrazová nemocnice v Brně)

Provoz endoskopické ambulance.