klubovna (Junák - svaz skautů a skautek ČR, 1. středisko Hia)

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.