Ing. Tomáš Janda

Znalecké odhady cen nemovitostí a technické dozory staveb.