Jiří Talpa

Služby znalce v oboru ekonomiky – zaměření na odhady cen motorových vozidel.