Azylový dům (Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín)

Provozujeme azylový dům sloužící pro poskytnutí pomoci a podpory osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci související se ztrátou bydlení.

Hornomlýnská 3712, Zlín-Zlín
OTEVŘENO (nonstop)