Ing. Šárka Hauserová – znalec v oboru lesních a trvalých porostů a pozemků (Sídlo)

Soudní znalec v oblasti ekonomiky, ceny a odhady pozemků (mimo stavebních), trvalých porostů (včetně lesních) a škod na lesních porostech.

Ing. Šárka Hauserová je vedena v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České Republiky.

Lesní 1399, Vracov