Církevní ZŠ Kroměříž

Provozujeme církevní základní školu pro 170 žáků s družinou. Nabízíme možnost navštěvovat horolezecký, modelářský, sportovní, dyslektický, keramický a misijní kroužek či hudební, dramatický a jazykový kroužek.