Opavský železniční klub

Propagace železniční a městské hromadné dopravy, pořádání akcí a výstav s železniční tematikou.