Ing.Václav Šedivý

Provoz nakladatelství učebnic a odborné literatury, zaměřené především na potravinářství a technologii zpracování masa.