Česká hiporehabilitační společnost

Hiporehabilitační organizace sdružuje zájemce o tento obor a nabízí informace, kontakty a vzdělávání.