Národní sjednocení

Politická strana stojící na principech demokracie, křesťanského konzervativismu a českého národovectví.