Železniční a parní spolek

Zprovoznění, prezentace a záchrana historické železniční techniky. Cílem sdružení je zachraňovat, pečovat a prezentovat široké veřejnosti historickou železniční techniku.