VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Poskytování preventivně záchranářské činnosti a předlékařské první pomoci na vodních lokalitách.

Thunovská 18, Praha 1 − Malá Strana