Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi

Dům pro matku a dítě poskytuje přechodné azylové ubytování matkám, v odůvodněných případech i otcům s nezletilými dětmi, kteří se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme:

  • azylové ubytování,
  • zázemí pro vaření a ...