Farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Albrechticích

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.