Farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání ve Stonavě

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Stonava, Stonava