Těšínsko-havířovský seniorát Slezské církve evangelické a. v.

Pořádání náboženských setkání.

Selská 428/12, Havířov-Bludovice