Ing. Jaroslava Rauerová

Výpočet denního a umělého osvětlení. Úřední měření umělého osvětlení.