Ing. Zbyněk Meškán, MBA - znalecké odhady (Sídlo)

Vypracování znaleckých odhadů a posudků pro :
  • ocenění věcí nemovitých,
  • ocenění věcí movitých,
  • ocenění zemědělských strojů,
  • ocenění vozidel (osobních i nákladních),
  • ocenění výpočetní techniky a strojů.