Vodní záchranná služba ČČK, Sokolov

Poskytování preventivně záchranářské činnosti a předlékařské první pomoci na vodních lokalitách.

Spartakiádní 1960, Sokolov