Domeček 166

Kurzy angličtiny i s rodilými mluvčími, výtvarné kurzy, hra na kytaru, příprava na přijímací zkoušky na střední školy z ČJ:
  • klidné a inspirativní prostředí pro výuku i tvorbu,
  • pro děti od 5 let, mládež, dospělé i pro seniory,
  • individuální přístup.